Spotkania promocyjne

Wydrukuj tę stronę |

1 kwiecień 2013

Spotkanie promocyjne "Biuletynu Uniejowskiego" tom I


23 marca 2013 r. Sala Rycerska Zamku Arcybiskupów Gnieźnieńskich gościła grono osób zaangażowanych w prace nad „Biuletynem Uniejowskim” oraz zainteresowanych jego tematyką. Spotkanie promocyjne tomu I „Biuletynu Uniejowskiego” było zwieńczeniem pracy nad wydaniem rocznika publikowanego w ramach współpracy Uniejowa i Wydziału Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego, nawiązanej w 2011 r. i obejmującej oprócz wydawania czasopisma także organizowanie zajęć i badań terenowych dla studentów, organizowanie konferencji naukowych oraz konkursów na prace dyplomowe o gminie Uniejów. Powitanie Gości i słowo wstępne wygłosił Burmistrz Miasta Józef Kaczmarek, zaś przedstawienia czasopisma dokonała w imieniu Redaktora Naczelnego Prof. Tadeusza Marszała, Dziekana Wydziału Nauk Geograficznych UŁ, Sekretarz Zespołu Redakcyjnego dr hab. Elżbieta Kobojek, prof. UŁ.

Celem spotkania była prezentacja najważniejszych treści artykułów opublikowanych w tomie I „Biuletynu Uniejowskiego”. Autorzy w sposób przystępny i interesujący przedstawili wyniki swoich prac z dziedzin: geografii, ochrony środowiska, historii i etnografii, dotyczące obszaru gminy Uniejów, zachęcając tym samym do lektury tekstów. Wśród artykułów znalazły się również teksty o charakterze informacyjnym na temat stanu badań geograficznych prowadzonych w gminie Uniejów. Ważną częścią spotkania było wręczenie wyróżnień i stypendiów dla Autorek prac magisterskich na temat Uniejowa przez Pana Burmistrza, prezentacja wyników badań oraz oficjalne przekazanie prac do Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Uniejowie, gdzie będą służyć zainteresowanym osobom. Mamy nadzieję, że nagrody te będą stanowić motywację do podejmowana kolejnych tematów prac dyplomowych związanych z gminą Uniejów.

Spotkanie zostało urozmaicone o część artystyczną w postaci pokazu tańca dawnego w wykonaniu Zespołu Tańca Dawnego „Dworzanie”, który to dobrze dopełniał atmosferę średniowiecznego zamku. Goście mogli zapoznać się też z obrazami o tematyce wody autorstwa Dawida Księżaka i Edwarda Plucińskiego. Spotkanie zostało przygotowane i poprowadzone przez osoby z Zespołu Redakcyjnego – Dominikę Jaśkiewicz i Karolinę Smętkiewicz.

Promocja „Biuletynu Uniejowskiego” była możliwością wymiany wiedzy, wiadomości i forum nawiązywania kontaktów, które, miejmy nadzieję, okażą się owocne i przyczynią się do coraz lepszego poznawania gminy Uniejów i jej cennych walorów przyrodniczych, historycznych, gospodarczych i społecznych.

Tekst: Karolina Smętkiewicz
Zdjęcia: Aleksandra Zielonka (UM Uniejów)