Spotkania promocyjne

Wydrukuj tę stronę |

16 grudzień 2013

Spotkanie promocyjne "Biuletynu Uniejowskiego" tom II


7 grudnia 2013 r. w sali rycerskiej na uniejowskim Zamku odbyło się spotkanie promocyjne dwóch publikacji „100 lat Budowania Społeczeństwa Obywatelskiego na Ziemi Uniejowskiej” autorstwa Andrzeja R. Tyczyno oraz tomu II „Biuletynu Uniejowskiego”. Spotkanie zostało ubarwione występami artystycznymi dzieci biorących udział w warsztatach aktorskich i wokalnych, prowadzonych przez znanych aktorów: Olgę Borys z mężem Wojciechem Majchrzakiem oraz Mariolę Napieralską z Teatru Buffo. Dzieci zaprezentowały przedstawienie teatralne o Kubusiu Puchatku oraz zaśpiewały kolędy i piosenki świąteczne.

Po spotkaniu promocyjnym w Domu Pracy Twórczej została otwarta wystawa fotografii Redaktora Naczelnego Radia Zet – Rafała Olejniczaka pt. „Wszystkie niewłaściwe momenty”. Autor fotografii zaprezentował tym samym swoje fotograficzne wspomnienia z podróży po wielu zakątkach świata. Autorowi zdjęć towarzyszyła delegacja z Radia Zet.

„100 lat Budowania Społeczeństwa Obywatelskiego na Ziemi Uniejowskiej” to publikacja, której celem powstania jest uwiecznienie historii tworzenia społeczeństwa obywatelskiego na terenie naszej gminy na przestrzeni stu lat. Publikacja zawiera obszerny zbiór informacji o ludziach, którzy tutaj mieszkali i tworzyli historię gminy Uniejów. Jest ona formą podziękowania osobom działającym na rzecz naszego lokalnego środowiska. Oczywiście nie sposób ująć, nawet w tak obszernej książce, wszystkich, którzy codzienną pracą przyczynili się do tego. Książka składa się z czternastu rozdziałów i jest bogatą skarbnicą wiedzy o: władzy samorządowej i państwowej na terenie Uniejowa; wsiach i samorządach sołeckich; partiach i ugrupowaniach politycznych oraz ich młodzieżówkach; organizacjach społecznych i pozarządowych; Ochotniczych Strażach Pożarnych; kościołach, organizacjach i instytucjach katolickich; organizacjach zawodowych; cechach rzemiosł; instytucjach; spółdzielczości; przedsiębiorstwach; szkołach i przedszkolach; kulturze; sporcie. Zawiera również indeks wszystkich, pojawiających się w publikacji nazwisk.

Spotkanie promocyjne książki rozpoczęło się od wystąpienia Burmistrza Uniejowa – Józefa Kaczmarka, który w kilku słowach przedstawił ideę jej powstania. Po nim głos zabrał pan Marek Jabłoński, który opowiedział o trudach powstania książki, dziękując przy okazji wszystkim, którzy przyczynili się do jej powstania.

Kolejnym punktem spotkania była promocja „Biuletynu Uniejowskiego”, na której obecni byli członkowie Zespołu Redakcyjnego i Rady Redakcyjnej oraz autorzy dziesięciu artykułów opublikowanych w tomie II. Pismo – rocznik wydawane jest w ramach współpracy Uniejowa i Wydziału Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego. Współpraca ta trwa już ponad dwa lata. W tym czasie, oprócz wydania dwóch tomów „Biuletynu Uniejowskiego” zrealizowano zajęcia i badania terenowe dla studentów, konferencje naukowe oraz konkurs na prace dyplomowe o gminie Uniejów.

W imieniu Redaktora Naczelnego Prof. Tadeusza Marszała, Dziekana Wydziału Nauk Geograficznych UŁ, czasopismo i artykuły przedstawiła dr hab. Elżbieta Kobojek, prof. UŁ z Zespołu Redakcyjnego, reprezentująca Katedrę Zagospodarowania Środowiska i Polityki Przestrzennej WNG UŁ.

Redakcja i autorzy artykułów wyrażają nadzieję, że „Biuletyn Uniejowski” będzie dobrym źródłem wiedzy na temat walorów przyrodniczych, historycznych, kulturowych i turystycznych gminy Uniejów.

Tekst: Marta Pokorska (UM Uniejów),
Karolina Smętkiewicz (Zespół Redakcyjny „Biuletynu Uniejowskiego”, UM Uniejów)
Zdjęcia: Marta Pokorska (UM Uniejów), Sławomir Kobojek (WNG UŁ)