Spotkania promocyjne

Wydrukuj tę stronę |

23 styczeń 2015

Spotkanie promocyjne "Biuletynu Uniejowskiego" tom III


Tradycyjnie już w okresie przedświątecznym, 19 grudnia 2014 roku w sali rycerskiej na uniejowskim Zamku, odbyło się spotkanie promocyjne tomu 3 „Biuletynu Uniejowskiego”. W ramach tego spotkania miało miejsce również składanie życzeń świąteczno-noworocznych oraz uroczysta sesja Rady Miejskiej w Uniejowie.

Z okazji promocji „Biuletynu Uniejowskiego” głos zabrała Redaktor Naczelna czasopisma dr hab. Elżbieta Kobojek, prof. UŁ reprezentująca Katedrę Zagospodarowania Środowiska i Polityki Przestrzennej WNG UŁ. Pani Redaktor Naczelna przedstawiła zasady wydawania czasopisma, a następnie autorów i ich artykuły opublikowane w tomie 3.

Historię i zakres kilkuletniej już współpracy władz samorządowych gminy Uniejów z Wydziałem Nauk Geograficznych UŁ przedstawił prof. Tadeusz Marszał, Dziekan Wydziału. Podkreślił on rolę tej współpracy i jej owoce, z których jednym jest właśnie „Biuletyn Uniejowski”. Na spotkanie promocyjne przybyła większość autorów artykułów opublikowanych w tomie 3, członkowie Zespołu Redakcyjnego oraz osoby zaangażowane w wydawanie i promocję czasopisma.

Tom 3 „Biuletynu Uniejowskiego” – czasopisma naukowego, rocznika poświęconego gminie Uniejów zawiera jedenaście artykułów z różnych dziedzin nauki: biologii, ochrony środowiska, geografii fizycznej i społeczno-ekonomicznej, językoznawstwa i historii.

„Biuletyn Uniejowski” cieszy się coraz większym zainteresowaniem środowiska naukowego oraz społeczności lokalnej gminy Uniejów i jest cennym źródłem wiedzy o środowisku geograficznym, przyrodniczym, historii, kulturze i gospodarce gminy Uniejów.

Zapraszamy Państwa do lektury artykułów opublikowanych we wszystkich trzech tomach „Biuletynu Uniejowskiego”.

Tekst: Karolina Smętkiewicz (Zespół Redakcyjny „Biuletynu Uniejowskiego”, UM Uniejów)
Zdjęcia: arch. UM Uniejów