Spotkania promocyjne

Wydrukuj tę stronę |

4 styczeń 2017

Spotkanie promocyjne "Biuletynu Uniejowskiego" tom V


Jak co roku w grudniu, dokładnie 19.12.2016 r. w przedświątecznej atmosferze, mieliśmy zaszczyt gościć w uniejowskim zamku grono Autorów artykułów oraz Członków Zespołu Redakcyjnego czasopisma naukowego „Biuletyn Uniejowski” na spotkaniu promocyjnym tej publikacji.

To już piąty tom Biuletynu, który jest wydawany jako rocznik od 2012 r. dzięki współpracy z Uniwersytetem Łódzkim. Historię powstawania czasopisma oraz jego koncepcję, założenia i tematykę artykułów przedstawiła Pani Redaktor Naczelna dr hab. Elżbieta Kobojek, prof. UŁ z Wydziału Nauk Geograficznych UŁ. Następnie, aby zachęcić licznie zebraną publiczność do lektury najnowszego tomu, Pani Redaktor przybliżyła w krótkiej i zwięzłej formie każdy z artykułów oraz ich autorów. Wszyscy goście zebrani na uroczystości otrzymali egzemplarz tomu 5 „Biuletynu Uniejowskiego”, aby w domowym zaciszu zapoznać się z interesującymi artykułami dotyczącymi zarówno historii Ziemi Uniejowskiej, jak i gospodarki, turystyki, przyrody, osadnictwa oraz z dwoma wierszami o tematyce uniejowskiej z cyklu „Uniejowskie Impresje” okraszonymi kolorowymi zdjęciami atrakcji turystycznych miasta.

Burmistrz Uniejowa Józef Kaczmarek podziękował Zespołowi Redakcyjnemu i Autorom tworzącym „Biuletyn Uniejowski” za zaangażowanie i chęć przekazywania swojej wiedzy i dorobku naukowego, nie tylko środowiskom uczelnianym, lecz także mieszkańcom naszej gminy.

Zapraszamy Państwa do lektury artykułów publikowanych w „Biuletynie Uniejowskim”.

Tekst: Karolina Smętkiewicz (Zespół Redakcyjny „Biuletynu Uniejowskiego”, UM Uniejów Dział Promocji)
Zdjęcia: arch. UM Uniejów