Numer 1/2012

Wydrukuj tę stronę |

WSTĘP

 
  Od redakcji 7
ARTYKUŁY

 
Elżbieta Kobojek Położenie fizycznogeograficzne gminy i miasta Uniejów 9

 
Joanna Petera-Zganiacz,
Jacek Forysiak
Historia rozwoju doliny Warty w basenie uniejowskim 23

 
Krzysztof Błażejczyk,
Jakub Szmyd,
Anna Beata Adamczyk
Ogólne cechy potencjału leczniczego klimatu i bioklimatu Uniejowa 43

 
Aneta Sapińska-Śliwa Udostępnianie wód termalnych w Uniejowie – rys historyczny 63

 
Teresa Latour,
Karolina Smętkiewicz
Właściwości fizykochemiczne i chemiczne wód geotermalnych w Uniejowie ze szczególnym uwzględnieniem wody z odwiertu PIG/AGH-2 79

 
Katarzyna Maria Smętkiewicz, Karolina Katarzyna Smętkiewicz Walory przyrodnicze gminy Uniejów – formy ochrony przyrody 95

 
Aldona Jadwiga Plucińska „Świeża woda zdrowia doda”. Opowieść o wodzie. Studium etnograficzne 121

 
Mariusz Lamprecht Kilka uwag o rozwoju Uniejowa w świetle nowych funkcji miasta 131

 
Anna Jabłońska Archidiakonat uniejowski w okresie staropolskim 141

 
Marek Adamczewski O pieczęci miejskiej Uniejowa z pierwszej połowy XVI wieku 157

 
Piotr Szkutnik Regionalny poradnik genealogiczny – stan zachowania ksiąg metrykalnych parafii rzymskokatolickich w gminie Uniejów 177
ARTYKUŁY PRZEGLĄDOWE

 
Danuta Dzieduszyńska,
Piotr Kittel
Historia i stan badań paleogeograficznych basenu uniejowskiego w badaniach Uniwersytetu Łódzkiego 189

 
Robert Wiluś Miasto i gmina Uniejów w pracach doktorskich, magisterskich i licencjackich opracowanych na Wydziale Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego 205