Numer 2/2013

Wydrukuj tę stronę |

ARTYKUŁY

 
Zbigniew Rdzany,
Aleksander Szmidt,
Katarzyna Tarnawska
Rola procesów glacjalnych w kształtowaniu rzeźby południowego obrzeżenia Kotliny Kolskiej 5

 
Leszek Kucharski,
Aleksandra Barcka,
Błażej Chmielecki
Flora starorzeczy w dolinie Warty – stan, zagrożenia oraz możliwości ochronnych 23

 
Danuta Dzieduszyńska Archiwum zmian środowiska naturalnego okresu przełomu plejstocen-holocen w basenie uniejowskim 39

 
Marcin Gorączko,
Aleksandra Gorączko
Cechy regionalne w budownictwie na terenie gminu Uniejów 53

 
Natalia Kowalczyk,
Mariusz Lamprecht,
Emilia Osuch
Wpływ ruchu turystycznego na życie mieszkańców Uniejowa 67

 
Mariusz Lamprecht,
Marta Turtoń,
Karolina Urbańska
Współczesne przemiany Uniejowa w opinii mieszkańców miasta i regionu 83

 
Grażyna
Myszkorowska-Olczyk
Zespoły folwarczne na terenie gminu Uniejów 93

 
Piotr Gołdyn Wyjątki z dziejów Państwowej Preparandy Nauczycielskiej w Uniejowie (1921-1926) 113

 
Piotr Szkutnik Regionalny poradnik genealogiczny – treść oraz przydatność do badań metryk i akt stanu cywilnego parafii rzymskokatolickich w gminie Uniejów 125
NOTATKI

 
Izabela Domańska,
Piotr Binczyk
Przestrzeń tętniąca życiem – rola festiwali w ożywianiu przestrzeni publicznej małego miasta na przykładzie Uniejowa 139