Stopka redakcyjna

Wydrukuj tę stronę |

Redakcja 'Biuletynu Uniejowskiego':

 • Marta BOROWSKA-STEFAŃSKA (dr, redaktor naczelny, Uniwersytet  Łódzki, Polska),
 • Edyta MASIEREK (dr, zastępca redaktora, Uniwersytet Łódzki, Polska),
  e-mail: edyta.masierek@geo.uni.lodz.pl
 • Michał KOWALSKI (mgr, sekretarz, Uniwersytet Łódzki, Polska),
  e-mail: michal.kowalski@geo.uni.lodz.pl
 • Elżbieta KOBOJEK (dr hab., Uniwersytet Łódzki, Polska)
 • Leszek KUCHARSKI (dr hab., Uniwersytet  Łódzki, Polska),
 • Tadeusz MARSZAŁ (prof. dr hab., Uniwersytet  Łódzki, Polska),
 • Karolina SZELĄGOWSKA (mgr, Urząd Miasta w Uniejowie, Polska),
 • Piotr SZKUTNIK (dr, Uniwersytet  Łódzki, Polska).
 • Tomasz WÓJCIK (magister historii, regionalista, Uniejów, Polska),

Rada redakcyjna 'Biuletynu Uniejowskiego':

 • Agnieszka BARTOSZEWICZ (Uniwersytet Warszawski, Polska),
 • Donatas BURNEIKA (Lithuanian Social Research Centre, Vilnius, Litwa),
 • Daniel CZAMAŃSKI (Technion - Israel Institute of Technology, Haifa, Izrael),
 • Anna GEPPERT (Paris – Sorbonne University, Francja),
 • Zbigniew GMURCZYK (Archiwum Diecezjalne we Włocławku, Polska),
 • Józef KACZMAREK (Urząd Miasta i Gminy Uniejów, Polska),
 • Marek KLOSS (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Polska),
 • Janusz PIETRZAK (Uniwersytet Łódzki, Polska),
 • Bohdan POSATSKYY (Lviv Polytechnic National University, Ukraina),
 • Tadeusz SIWEK (University of Ostrava, Czechy),
 • Vladimir SLAVIK (Comenius University in Bratislava, Słowacja),
 • Joseph SALUKVADZE (Tbilisi State University, Gruzja).

'Biuletyn Uniejowski' wydaje: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.